Objektif

 

  1. Menentukan urusan perkhidmatan kakitangan dilaksanakan dengan baik dan cekap
  2. Mengadakan dan menyelaras latihan kepada kakitangan dengan lebih bersistematik dan terancang
  3. Mewujudkan kakitangan yang cekap, cemerlang serta produktif dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan.

 

Fungsi

Memberi dan menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Sumber Manusia di jabatan dengan cekap serta profesional dalam melaksanakan setiap tugasan

 

Aktiviti Utama

 

  1. Bertanggungjawab dalam urusan yang berkaitan dengan Pentadbiran dan Perkhidmatan Jabatan.
  2. Bertanggungjawab dan urusan-urusan yang berkaitan dengan dokumen serta surat menyurat Jabatan.
  3. Menyelaras sistem pengurusan rekod fail
  4. Menyelaras dalam penghantaran dan penerimaan surat-surat dari Agensi Luar.
  5. Bertanggungjawab sebagai urusetia dalam Mesyuarat yang dianjurkan oleh Jabatan seperti Mesyuarat Pengurusan
  6. Merancang pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisai jabatan seperti urusan pengambilan serta perpindahan kakitangan, Penstrukturan semula Organisasi, Urusan dalam Pengesahan Lantikan, Perkhidmatan serta Kenaikan Pangkat dan Urusan Tatatertib Kakitangan.
  7. Memastikan keceraian, kebersihan dan keselamatan jabatan dalam keadaan baik.