Unit Perhubungan Industri dan Alumni bertanggungjawab dalam mengurus dan memastikan semua aktiviti yang berkaitan dengan Latihan Industri (LI) pelajar Kolej Komuniti Betong dilaksanakan mengikut takwim yang telah ditetapkan. Setakat ini seramai 190 orang pelajar Sijil Teknologi Senibina  telah menjalani Latihan Industri di beberapa tempat syarikat swasta, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, agensi swasta ataupun kerajaan.

Selain itu, bertanggungjawab dalam menguruskan graduan yang telah tamat belajar dan mengalakkan mereka untuk menyertai Program Kebolehpasaran (sekiranya ada peruntukan) sebagai nilai tambah kepada pelajar kolej komuniti sebagai salah satu persiapan bagi membantu mereka untuk masuk ke alam pekerjaan dengan berbekalkan ilmu dan kemahiran yang ada.

Sebagai tambahan, unit ini juga mengalukan jalinan Kerjasama Strategik (Certificate of Collaboration) dengan agensi swasta, kerajaan, badan berkanun, persatuan dan sebagainya untuk menghasilkan program yang berimpak tinggi dalam penyediaan peluang kemahiran, perkongsian peralatan dan tempat, kerjasama penyelidikan dan inovasi serta sebagainya.

Disamping itu juga, Unit Perhubungan Industri dan Alumni berperanan untuk menjadi penyelaras dan memantau segala aktiviti yang berkaitan dengan alumni. Pada tahun 2020 buat julung kalinya alumni KKBetong telah menganjurkan KKBS Mini Esports Challenge 2020.