Unit ini merupakan salah satu unit sokongan akademik yang menguruskan penempatan pelajar untuk menjalani Latihan industri bagi melahirkan graduan yang kompeten dan berdaya saing yang memenuhi keperluan industri dalam negara.

Selain itu, bertanggungjawab dalam menguruskan graduan yang telah tamat belajar dan mengalakkan mereka untuk menyertai Program Kebolehpasaran sebagai nilai tambah kepada pelajar kolej komuniti sebagai salah satu persiapan sebelum masuk ke alam pekerjaan dengan berbekalkan ilmu dan kemahiran yang ada.

Setakat ini seramai 190 orang pelajar Sijil Teknologi Senibina / Sijil Pelukis Plan yang telah tamat pengajian. Selain itu, unit ini juga berperanan sebagai penyelaras dan memantau segala aktiviti berkaitan denagn alumni.

Sebagai tambahan, unit ini juga mengalukan jalinan Kerjasama Strategik (Certificate of Collaboration) dengan agensi swasta, kerajaan, badan berkanun, persatuan dan sebagainya untuk menghasilkan program yang berimpak tinggi dalam penyediaan peluang kemahiran, penempatan pekerjaaan, perkongsian peralatan dan tempat, kerjasama melalui penyelidikan dan inovasi serta yang membawa maksud yang sama dengannya.

 

MESYUARAT PENASIHAT KOLEJ KOMUNITI BETONG BIL. 1 / 2023

 

 

PROGRAM JOM DERMA DARAH KOLEJ KOMUNITI BETONG

 

BETONG FOOD & ARTS FESTIVAL (BeFA Fest 2023)

 

 

 COMMUNITY PROJECT SCALE UP PERNIAGAAN MELALUI PENGURUSAN KEWANGAN & PEMASARAN DIGITAL (SUPEWANG)

 

LAIN-LAIN