Fungsi & Peranan

Unit Peperiksaan dan Penilaian Kolej Komuniti Betong (KKB) merupakan suatu pusat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan segala urusan dan aktiviti peperiksaan. Unit ini diketuai oleh Pegawai Peperiksaan.

Unit ini juga berperanan menyimpan rekod keputusan pelajar selain daripada senarai lulusan yang telah menamatkan pengajian di KKB.

 Antara aktiviti utama yang dilaksanakan oleh Unit Peperiksaan dan Penilaian adalah seperti berikut:

  • Menyelaraskan aktiviti penyediaan soalan peperiksaan pada setiap semester;
  • Menyelaraskan aktiviti berkaitan pelaksanaan peperiksaan akhir (merujuk kepada takwim aktiviti peperiksaan yang dikeluarkan oleh JPPKK);
  • Pengurusan bank soalan;
  • Menyediakan tempat dan keperluan peralatan bagi tujuan peperiksaan;
  • Memproses dan mengumumkan keputusan penilaian;
  • Penyediaan laporan keputusan peperiksaan akhir semester untuk pembentangan dan pengesahan Lembaga Peperiksaan;
  • Penyediaan data dan rekod persijilan;
  • Penyediaan transkrip pelajar;
  • Penyediaan Sijil Kolej Komuniti (SKK);
  • Membuat pengesahan graduan / lulusan bagi majlis konvokesyen.

DATA LULUSAN KOLEJ KOMUNITI BETONG

Bermula dari penubuhan Kolej Komuniti Betong (KKB), seramai 169 orang graduan telah berjaya menamatkan pengajian di KKB. Berikut adalah data lulusan KKB dari tahun 2013 hingga 2020:

PROGRAM

KOHORT

LULUSAN

JUMLAH

TAHUN

KONVOKESYEN

SIJIL PELUKIS PELAN SENIBINA

KOHORT 2

JUN 2013

9

2014 (13 Pelajar)

KOHORT 3

DIS 2013

4

KOHORT 4

JUN 2014

11

2015 (26 Pelajar)

KOHORT 5

DIS 2014

15

KOHORT 6

JUN 2015

11

2016 (23 Pelajar)

KOHORT 7

DIS 2015

12

KOHORT 8

JUN 2016

10

2017 (31 Pelajar)

KOHORT 9

DIS 2016

21

KOHORT 10

FEB 2017

8

2018 (25 pelajar)

KOHORT 11

JUN 2017

6

SIJIL TEKNOLOGI SENIBINA

KOHORT 12

DIS 2017

11

KOHORT 13

JUN 2018

15

2019 (35 pelajar)

KOHORT 14

DIS 2018

20

KOHORT 15

JUN 2019

6

2020 (6 pelajar)

KOHORT 1

JUN 2020

10

2021 (10 pelajar)

Pada tahun 2020, KKB tidak lagi menawarkan program Sijil Teknologi Senibina dan kini telah menawarkan program pengajian baharu iaitu program Sijil Pengembaraan Pelancongan.