PERANAN UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

1) Merancang, mengurus dan menyelaras program kecemerlangan pelajar termasuk kebajikan, sukan, kesukarelawan dan pembangunan sahsiah pelajar secara holistik.

2) Mengurus dan memantau penguatkuasaan peraturan-peraturan yang terkandung dalam Akta 174 bagi mengawal tatatertib pelajar.

3) Merancang dan mengurus program / aktiviti pelajar dengan kerjasama agensi.

4) Bertanggungjawab mengurus setia yang berkaitan dengan pembangunan pelajar dari aspek sahsiah dan sukan.

5) Berperanan sepenuhnya dalam pengendalian dan menyelaras Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPP).

6) Terdapat lima (5) sub-unit yang bersama membentuk unit, iaitu:-

  • Pengurusan Psikologi
  • Sukan, kelab dan persatuan
  • Kebajikan dan disiplin
  • Biasiswa dan insurans
  • Kebudayaan dan bakat seni

Student Information Centre Kolej Komuniti Betong (SICKKB)