Kolej Komuniti Betong salah sebuah organisasi dibawah JPPKK beriltizam untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti, beretika, professional, cekap, dan mesra dengan memastikan :

  1. Menyediakan program pengajian yang mendapat akreditasi daripada MQA atau badan-badan professional yang berkaitan.
  2. Memproses pengambilan pelajar ke kolej Komuniti mengikut syarat dan kriteria yang ditetapkan serta memaklumkan keputusan kemasukan dalam DUA PULUH (20) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan.
  3. Melaksanakan bantuan kewangan dalam tempoh TIGA PULUH (30) hari bekerja selepas keputusan diumumkan kepada pelajar yang layak; dan
  4. Memaklumkan keputusan peperiksaan dalam tempoh EMPAT (14) hari bekerja selepas semester pengajian berakhir.