Bayaran:

  • Bayaran kursus dikenakan adalah sebanyak (RM5 - RM20).
  • Warga emas dan OKU adalah dikecualikan daripada bayaran yuran.
  • Bayaran pelbagai akan dikenakan mengikut jenis kursus tidak melebihi RM30.

Jam Kursus dan Yuran:
Berikut adalah maklumat yuran kursus pendek:

  • 1 - 5 jam = RM5.00
  • 6 - 10 jam = RM10.00
  • 11 - 15 jam = RM15.00
  • 16 jam ke atas = RM20.00
  • Warga Emas & OKU = Percuma


    **Tertakluk kepada pindaan/perubahan dan yuran-yuran tersebut tidak termasuk yuran untuk makan, nota, bahan pengajaran dan lain-lain. Warga Emas dan OKU tidak dikenakan sebarang yuran.