Objektif

 

 1. Menyediakan dan menyelaras belanjawan tahunan Jabatan
 2. Memastikan pengurusan perolehan dan perbelanjaan jabatan dibelaja dengan berhemah dan tulus
 3. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan secara teratur ddan mengikuti peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa

 

 

Fungsi

 

 1. Menyediakan Belanjawan Tahunan Jabatan.
 2. Menguruskan Pembayaran Emolumen Kakitangan
 3. Menguruskan Terimaan Hasil
 4. Pelaporan prestasi Perbelanjaan dan Terimaan hasil ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia serta Ibu Pejabat Jabatan.

 

 

Aktiviti Utama

 

 1. Mengurus serta menyelaras permohonan peruntukan bagi setiap unit di Jabatan
 2. Membuat serta menyediakan Pesanan Tempatan bagi permohonan perolehan dari setiap unit di jabatan.
 3. Membuat pembayaran bagi barangan yang telah diterima dalam tempoh 14 hari setelah barangan serta dokumen lengkap diterima
 4. Penyediaan Laporan Kewangan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan
 5. Membuat serta memastikan pembayaran Gaji dan Emolumen kakitangan dilaksanakan setiap bulan serta pelarasan dilaksanakan sekiranya terdapat kekurangan atau penambahan pada Gaji dan Emolumen kakitangan.
 6. Mamatuhi segala peraturan serta dasar-dasar sedia ada dan sentiada peka terhadap peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasan.